Hooikoorts

Het weer neemt voor de tijd van het jaar extreme vormen (warmte) aan en dat zorgt voor een regen aan telefoontjes bij de huisartsassistentes over klachten met betrekking tot hooikoorts.

 • Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen, planten of bomen.
 • De klachten zijn:
  • Uw neus kan jeuken, waardoor u veel niest.
  • U heeft een verstopte neus of een ‘loopneus’.
  • Uw ogen jeuken, tranen of voelen branderig aan.
  • Uw keel kan droog en branderig zijn, waarbij u moet hoesten.
 • Hooikoorts is vervelend, maar het kan geen kwaad.
 • Tegen de klachten kunt u een neusspray of tabletten met antihistaminica gebruiken.

Via thuisarts.nl kunt u nog meer informatie vinden.

De assistentes willen zoveel mogelijk telefonische wachtrijen beperken, maar hopen op uw begrip.

Hoe ver bent u met uw goede voornemens?

Waarschijnlijk heeft u er begin van dit jaar weer een aantal bedacht: goede voornemens voor het jaar 2018. Maar het willen is nog niet persé ook het kunnen veranderen van uw oude gewoonten! Juist bij de uitvoering gaat het vaak mis. Wat u hieraan kunt doen, leest u in dit artikel.

Veel mensen verwachten dat de diëtist het in januari smoordruk heeft gehad. Dat is niet zo. Vaak gaat men eerst zelf met het eet- of beweegpatroon aan de slag alvorens er hulp wordt ingeroepen. Als je aan mensen vraagt wat ze willen veranderen, zegt bijna procent dat hij/zij gewicht wil verliezen of gezonder wil gaan eten. Maar willen is nog geen doen. Om succesvol te zijn is het allereerst belangrijk om de motivatie boven water te krijgen. Roepen dat u wilt stoppen met snoepen, maar er vervolgens zelf niet in geloven, zal tot weinig resultaat leiden. Iemand moet het gevoel hebben dat het hem/haar zal lukken om te veranderen. Hierbij speelt ook het belang van de verandering een rol. Als u minder melkchocolade wilt eten, maar u vindt het ook heel lekker, dan gaat u alleen serieus proberen minder melkchocolade te eten als u denkt dat het u iets oplevert. Heeft u een te hoog cholesterol dan levert het minderen van melkchocolade u bijvoorbeeld meer “winst” op dan wanneer dit geen rol speelt. Als iemand anders tegen u zegt dat u moet stoppen met het eten van mekchocolade, maar u ziet het nut er niet van in, dan bent u ook niet geneigd om dit te doen. Wat ook een rol speelt is of u er ook echt klaar voor bent. Stel dat u wilt afvallen, maar volgende week heeft u een groot feest met een diner. De spanning rond het feest en het feest zelf, waarbij u verwacht dat u meer zult eten dan normaal, kunnen u dan doen besluiten om pas na het feest te beginnen. Hierbij is er wel de valkuil dat u de neiging heeft om steeds andere prioriteiten te stellen… Als u zichzelf hierop betrapt, betekent dit dat u er toch nog niet klaar voor bent. Gaat u dan wel starten met lijnen, is de kans dat het een succes wordt minder groot dan wanneer u weloverwogen begint.

Hierbij is een goede voorbereiding belangrijk. Stel u zelf vragen om de voordelen van een verandering te benoemen. Bijvoorbeeld stel dat u morgen 20 kilo lichter bent, hoe voelt u zich dan anders dan nu? En vervolgens de vraag wat u nodig heeft om het tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld u wilt weten wat u dagelijks nodig heeft om gewicht te verliezen. U wilt ook leren verpakkingen te lezen of betere keuzes te maken in de supermarkt. Het benoemen van de nadelen die u door het overgewicht ondervindt, kan ook helpen. Bijvoorbeeld “Ik krijg het benauwd als ik mijn schoenen moet veteren”. Maak hierbij ook reële doelen. Dus bedenk niet dat u vijf keer per week een uur wilt gaan sporten, terwijl u nu helemaal niet sport. Als u de doelen in kleine subdoelen “knipt”, is de kans dat u het ook daadwerkelijk lukt veel groter. Dit motiveert u dan weer om door te gaan met het volgende subdoel. En zo wordt uw goede voornemen dan geleidelijk omgezet in een nieuwe gewoonte. Sta u zelf ook toe om fouten te maken. Als de verwachtingen te hoog zijn, geeft het stress. Dan wil het veranderen van gewoonten vaak niet. “Het is vandaag toch al niet goed gegaan”, is zo’n gedachte die mensen dan tot meer (fout) eten gaat aanzetten. Meteen weer doorgaan en het verlies nemen van een zwak moment, is natuurlijk veel beter…

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Weet dan dat de diëtist in de basisverzekering zit en neem contact de diëtisten van Libra.

 

 

Nieuwe fysiotherapeut

Sinds 1 augustus is Mart Haan onze nieuwe collega. Mart zal voornamelijk de oudere cliënten binnen de praktijk, in Greunshiem, binnen de vestigingen van Noorderbrug en De Marene begeleiden. In september start hij met de opleiding “Geriatrie Fysiotherapie”.

Team Fysiofriso.

Bouwwerkzaamheden

Beste omwonende, cliënt, medewerker van medisch centrum Buitenhove, beste lezer,

Op maandag 4 september gaat de bouw beginnen van enige uitbreiding van Medisch centrum Buitenhove. Op de bovenste verdieping komen er spreekkamers en een wachtkamer bij. Dat is noodzakelijk omdat de praktijk van dr. Douma, nu huisartsenpraktijk de Kade geheten, van de Emmakade is verhuisd naar ons medisch centrum. Als alles goed verloopt is de bouw eind november afgerond.

In de maand september zal een deel van het parkeerterrein gebruikt worden voor steigers en voor bouwapparatuur. Bovendien staat er vanaf maandag 18 september enkele dagen een grote hijskraan om spullen op het dak te zetten. Dan is het er extra krap. Het parkeerterrein kan in die periode maar beperkt gebruikt worden.

MOD ’t Hofke van Jeugdhulp Friesland en het achterliggende gebied van de Portmarge blijven over de weg natuurlijk bereikbaar, maar er zal op de toegangsweg door de bouwactiviteit en de vrachtauto’s wel eens oponthoud voorkomen. Enige parkeerdruk in de wijk en ook enige overlast van vrachtauto’s is helaas onvermijdelijk in de periode van 4 september tot half oktober. Daarna wordt het snel weer beter.

Daarover wilden we u hierbij graag even informeren.

Met vriendelijke groet,

J. Boiten, apotheker

mede namens de andere praktijken.

PS: mocht u zorgen of klachten over de situatie willen uiten, dan kunt u terecht per email: info@apotheekbuitenhove.nl of aan de balie van de apotheek bij onze medewerkers

Sport en spel wijken centrum Oost

Dat begwegen belangrijk is voor de gezondheid weet een ieder. BV Sport biedt het volgende programma aan activiteiten aan in de wijken van Centrum Oost (Wielepole, Achter de Hoven en Schepenbuurt). Hieronder is een lijst wat op dit moment wordt aangeboden:

Maandag:

13.00 – 14.30             –           Sport en spel in de Wielenpôlle nabij de Kobbekooi

15.00 – 16.00             –           Voetbal in de voetbalkooi Schepenbuurt voor kinderen tot 12 jaar

16.00 – 17.00             –           Voetbal in de voetbalkooi Schepenbuurt voor jeugd vanaf 12 jaar

19.00 – 20.30             –           Jeu de Boule bij Greunshiem in de Schepenbuurt voor alle leeftijden

Dinsdag:

14.00 – 16.00             –           Sport en Spelactiviteiten bij de Spelcontainer en voetbalkooi in Achter de Hoven voor alle kinderen

Woensdag:

15.00 – 16.00             –           Spelen in de Speeltuin in de Schepenbuurt voor kinderen tot 8 jaar. Na de vakantie wordt dit Kleutergym in Gymzaal Drachtsterweg voor alle kinderen in de wijken Centrum Oost van 4 tot 6 jaar.

Vrijdag:

13.00 – 14.00             –           Voetbal in de Wielenpôlle voor kinderen tot 7 jaar

14.00 – 15.00             –           Voetbal in de Wielenpôlle voor kinderen van 8 tot 16 jaar

Uiteraard moet dit nog aangevuld worden, want BV Sport wil graag met u achterhalen wat de sport -en beweegbehoefte in de wijken is. Spreek daar voor Lennart Adema of Jolanda Pasveer aan.
De tijden voor enkele activiteiten veranderen na de vakantie weer i.v.m. schooltijden. Daardoor kunnen we tot 14.30 uur activiteiten organiseren voor de doelgroepen volwassenen en ouderen.

 

De diëtist klimt weer in de pen: Besparen

Dit weekend las ik een interessant artikel waarin, in het kader van de nieuwe kabinetsformatie, de verplichte eigen bijdrage in de zorg werd besproken. In het artikel stond letterlijk “Kibbelen over een verplicht eigen risico heeft immers niets te maken met gezondheidszorg. Die bijdrage is niet meer dan een soort noodrem om te voorkomen dat het hele systeem ontspoort door een overvloed van vraag naar zorg. Het ontmoedigen van die vraag is geen echte oplossing en schuift de problemen vooral voor zich uit. Het helpen verminderen van de behoefte aan zorg, door ziektepreventie, kan daarentegen wel een duurzame oplossing zijn”. En vervolgens gaf de schrijver, Wolfgang Diekstra, een scala aan voorbeelden die ik graag met u wil delen.

Onderzoeken laten zien dat ouderen die een bewegingsprogramma volgen, minder gebruik maken van zorg en tot 20% minder zorgkosten maken. Oudere vrouwen die veel gezonde voeding gebruiken, krijgen minder snel lichamelijke klachten en kunnen langer zelfstandig blijven wonen. Uit een recent onderzoek blijkt dat 45% van de ruim 700.000 sterfgevallen aan hart- en vaatziekten, een beroerte of type 2 diabetes in de Verenigde Staten het gevolg was van een slecht voedingspatroon. De oorzaak werd gevonden in te zout eten, rood vlees eten en/of frisdranken met suiker drinken en daarbij te weinig groenten, fruit, noten, vis en volkorenproducten gebruiken. Een ander recent onderzoek laat zien dat overgewicht bij vrouwen van middelbare leeftijd aanzienlijke zorgkosten met zich meebrengt. Elke 2 kg/m2 toename van de BMI gaat gepaard met een stijging van de kosten van een ziekenhuisopname met gemiddeld 7,4%. De BMI is een maat voor overgewicht en wordt berekend door het gewicht in kilo’s te delen door de lengte in het kwadraat (lengte x lengte) in meters. Een gezond gewicht zit tussen de 18,5 en 25 kg/m2. Het artikel ging verder met de opsomming van nog meer leefstijl gerelateerde verbeteringen die de zorgkosten laten dalen. Ik werd bij het lezen ervan steeds wat vrolijker, omdat wij diëtisten, daar heel goed bij kunnen helpen. Het ziekenhuisverblijf van patiënten die een open hart operatie hebben ondergaan, kan worden bekort door suppletie van omega-3 vetzuren in de periode voorafgaand aan de operatie. Als je alle 55-plussers dagelijks 1 gram omega-3 verzuren uit vis zou geven, levert dat een jaarlijkse besparing op van 257 miljoen euro per jaar door minder ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten. Dit is na aftrek van de kosten voor suppetie. Door zwangere vrouwen vanaf een half jaar voor de geboorte van hun kind dagelijks 600 mg DHA (een van de visvetzuren) te geven, neemt het aantal vroeggeboorten en ziekenhuisopnames in het eerste jaar na de geboorte aanzienlijk af. Een netto besparing van bijna 1500 dollar per moeder en pasgeboren kind. Omgerekend voor Nederland zou dit op een besparing van een kwart miljoen euro neerkomen. Behalve al deze besparingen levert het natuurlijk ook een betere kwaliteit van leven op voor de mensen. Volgens de schrijver van het artikel is er dus nog veel te besparen door aan preventie te gaan werken.

Wilt u meer weten, weten waar Wolfgang Diekstra deze informatie gevonden heeft of zelf aan de slag? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl.

Nieuw: Huisartsenpraktijk Kolthoff-de Kade

De praktijk van huisarts H. Douma is per 1 april overgenomen door huisarts G.M. Kolthoff. De praktijk zal voortgezet worden op de huidige locatie onder de nieuwe naam:
Huisartsenpraktijk Kolthoff – de Kade
Medisch Centrum Buitenhove
J.H. Knoopstraat 6 d, eerste etage
8933 GS Leeuwarden
058 – 212 25 82
Voor u als patiënt verandert er weinig. De bereikbaarheid van de praktijk blijft ongewijzigd. U wordt op het spreekuur gezien door enthousiaste huisartsen, waarbij we streven naar twee vaste gezichten voor u. Huisarts Kolthoff zal met name op de achtergrond werkzaam zijn in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie in de patiëntenbrief of op deze website.

Internationale dag van de coeliakie

Elk jaar is op 16 mei de internationale dag van de coeliakie. De NCV (Nederlandse Coeliakie Vereniging) heeft dit jaar als thema “Zorgeloos (glutenvrij) uit eten”.

De NCV heeft een animatiefilmpje gemaakt zie: https://www.glutenvrij.nl/actueel/nieuwsartikel/559 met uitleg over het ziektebeeld en de noodzaak van een coeliakiepatiënt om niet met gluten in aanraking te komen. Omdat het glutenvrij dieet een populair gezondheidsdieet is geworden, is het voor mensen met coeliakie steeds moeilijker om uit te leggen hoe ingewikkeld het dieet in de praktijk is. Want mensen die vanuit eigen keuze – en zonder een diagnose – glutenvrij gaan eten doen dat vaak maar tijdelijk of gedurende een aantal maaltijden per dag. Mensen met echt coeliakie of gediagnosticeerde glutensensitiviteit (non-celiac glutensensitivity) zouden daar behoorlijk ziek van kunnen worden.

Bij coeliakie raakt de dunne darmwand beschadigd als deze in aanraking komt met gluten. Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, gerst, spelt, kamut en in de meeste haver. Het zit ook in producten die van deze granen zijn gemaakt. Denk aan brood, crackers, pizza, pasta, paneermeel, koek, cake en taart. Gluten zit ook verstopt in producten waar je het niet direct in verwacht. Bijvoorbeeld in de ingrediënten van soepen (bindmiddel, vermicelli of vlees), in sauzen, sommige snoepjes, ijssoorten en bier. Voedsel met gluten zorgt bij mensen met coeliakie voor een beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. Daardoor kan de darm zijn werk niet goed doen. Wie coeliakie heeft, moet een glutenvrij dieet volgen. Niet voor even, maar levenslang. Dat komt heel precies. Eet je toch gluten, al is het maar een heel klein beetje, dan beschadigt de dunne darm onmiddellijk. Door het eten van glutenvrije voeding herstellen de darmen en kunnen ze weer voldoende voedingsstoffen opnemen.

In het glutenvrije dieet ontbreken echter de graanproducten die veel voedingsvezels, ijzer, vitamine B1 en foliumzuur bevatten. Ook jodium en calcium zijn een punt van aandacht. Of dit dieet dan ook gezonder is, zoals sommigen denken, valt dus te betwijfelen. U moet het alleen gebruiken als het noodzakelijk is. Men denkt wel dat meer mensen met coeliakie rondlopen dan dat zij zelf weten. Naar schatting heeft 1% van de bevolking coeliakie. Soms geeft coeliakie klachten, zoals buikpijn, verstopping of juist diarree, gewichtsverlies en vermoeidheid. Maar soms wordt het bij toeval ontdekt als iemand bijvoorbeeld steeds een ijzertekort heeft en er verder onderzoek plaatsvindt. De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) heeft een zogenaamde “zelftest” ontwikkelt.

Via www.deglutentest.nl komt u bij de test terecht. Als u na de test twijfelt of u coeliakie heeft, moet u naar uw huisarts gaan voor verder onderzoek. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl. Libra is gevestigd in Buitenhove op maandag, dinsdag en donderdag.

Supermarktrondleidingen 2017

Een gezonde leefstijl is voor mensen met hart- en vaatziekten en diabetes extra belangrijk. Dit is te bereiken door voldoende te bewegen en gezond te eten. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk leert dat het niet eenvoudig is om het bestaande leefpatroon te veranderen. Iedereen weet wel dat een gezonde leefstijl een positief effect heeft op de gezondheid en het algehele welbevinden. Maar er is blijkbaar meer voor nodig om dit ook daadwerkelijk te gaan doen en vol te houden. Bijvoorbeeld voldoende kennis over (on)gezonde voeding en hoe u dit kunt toepassen bij het boodschappen doen. Tijdens de gratis supermarktrondleiding leert u waar u tijdens het boodschappen doen op kunt letten om gezonde voeding te kopen. U krijgt uitleg over hoe u etiketten moet lezen en hoe gezond (?) bepaalde ‘light’ producten echt zijn. Klik hier voor de brochure!

Aanmelden of meer informatie kan via klasina@libra-dieetadvisering.nl of 06-83109873.