Huisartsenpraktijk Kolthoff

Afspraken en visites

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak bij de huisarts kunt u de assistente bellen tussen 08:00 – 09:30 uur. De assistente zal naar uw
klachten vragen om de mate van ernst in te kunnen schatten.

Visite aanvragen
We willen u vragen om indien mogelijk naar de praktijk te komen. Hier hebben we immers betere mogelijkheden om u te onderzoeken. Als u echter vanwege medische redenen niet in staat bent om te komen, dan kunt u een visite aanvragen tussen 08:00 – 09:15 uur.