Sport en spel wijken centrum Oost

Dat begwegen belangrijk is voor de gezondheid weet een ieder. BV Sport biedt het volgende programma aan activiteiten aan in de wijken van Centrum Oost (Wielepole, Achter de Hoven en Schepenbuurt). Hieronder is een lijst wat op dit moment wordt aangeboden:

Maandag:

13.00 – 14.30             –           Sport en spel in de Wielenpôlle nabij de Kobbekooi

15.00 – 16.00             –           Voetbal in de voetbalkooi Schepenbuurt voor kinderen tot 12 jaar

16.00 – 17.00             –           Voetbal in de voetbalkooi Schepenbuurt voor jeugd vanaf 12 jaar

19.00 – 20.30             –           Jeu de Boule bij Greunshiem in de Schepenbuurt voor alle leeftijden

Dinsdag:

14.00 – 16.00             –           Sport en Spelactiviteiten bij de Spelcontainer en voetbalkooi in Achter de Hoven voor alle kinderen

Woensdag:

15.00 – 16.00             –           Spelen in de Speeltuin in de Schepenbuurt voor kinderen tot 8 jaar. Na de vakantie wordt dit Kleutergym in Gymzaal Drachtsterweg voor alle kinderen in de wijken Centrum Oost van 4 tot 6 jaar.

Vrijdag:

13.00 – 14.00             –           Voetbal in de Wielenpôlle voor kinderen tot 7 jaar

14.00 – 15.00             –           Voetbal in de Wielenpôlle voor kinderen van 8 tot 16 jaar

Uiteraard moet dit nog aangevuld worden, want BV Sport wil graag met u achterhalen wat de sport -en beweegbehoefte in de wijken is. Spreek daar voor Lennart Adema of Jolanda Pasveer aan.
De tijden voor enkele activiteiten veranderen na de vakantie weer i.v.m. schooltijden. Daardoor kunnen we tot 14.30 uur activiteiten organiseren voor de doelgroepen volwassenen en ouderen.

 

De diëtist klimt weer in de pen: Besparen

Dit weekend las ik een interessant artikel waarin, in het kader van de nieuwe kabinetsformatie, de verplichte eigen bijdrage in de zorg werd besproken. In het artikel stond letterlijk “Kibbelen over een verplicht eigen risico heeft immers niets te maken met gezondheidszorg. Die bijdrage is niet meer dan een soort noodrem om te voorkomen dat het hele systeem ontspoort door een overvloed van vraag naar zorg. Het ontmoedigen van die vraag is geen echte oplossing en schuift de problemen vooral voor zich uit. Het helpen verminderen van de behoefte aan zorg, door ziektepreventie, kan daarentegen wel een duurzame oplossing zijn”. En vervolgens gaf de schrijver, Wolfgang Diekstra, een scala aan voorbeelden die ik graag met u wil delen.

Onderzoeken laten zien dat ouderen die een bewegingsprogramma volgen, minder gebruik maken van zorg en tot 20% minder zorgkosten maken. Oudere vrouwen die veel gezonde voeding gebruiken, krijgen minder snel lichamelijke klachten en kunnen langer zelfstandig blijven wonen. Uit een recent onderzoek blijkt dat 45% van de ruim 700.000 sterfgevallen aan hart- en vaatziekten, een beroerte of type 2 diabetes in de Verenigde Staten het gevolg was van een slecht voedingspatroon. De oorzaak werd gevonden in te zout eten, rood vlees eten en/of frisdranken met suiker drinken en daarbij te weinig groenten, fruit, noten, vis en volkorenproducten gebruiken. Een ander recent onderzoek laat zien dat overgewicht bij vrouwen van middelbare leeftijd aanzienlijke zorgkosten met zich meebrengt. Elke 2 kg/m2 toename van de BMI gaat gepaard met een stijging van de kosten van een ziekenhuisopname met gemiddeld 7,4%. De BMI is een maat voor overgewicht en wordt berekend door het gewicht in kilo’s te delen door de lengte in het kwadraat (lengte x lengte) in meters. Een gezond gewicht zit tussen de 18,5 en 25 kg/m2. Het artikel ging verder met de opsomming van nog meer leefstijl gerelateerde verbeteringen die de zorgkosten laten dalen. Ik werd bij het lezen ervan steeds wat vrolijker, omdat wij diëtisten, daar heel goed bij kunnen helpen. Het ziekenhuisverblijf van patiënten die een open hart operatie hebben ondergaan, kan worden bekort door suppletie van omega-3 vetzuren in de periode voorafgaand aan de operatie. Als je alle 55-plussers dagelijks 1 gram omega-3 verzuren uit vis zou geven, levert dat een jaarlijkse besparing op van 257 miljoen euro per jaar door minder ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten. Dit is na aftrek van de kosten voor suppetie. Door zwangere vrouwen vanaf een half jaar voor de geboorte van hun kind dagelijks 600 mg DHA (een van de visvetzuren) te geven, neemt het aantal vroeggeboorten en ziekenhuisopnames in het eerste jaar na de geboorte aanzienlijk af. Een netto besparing van bijna 1500 dollar per moeder en pasgeboren kind. Omgerekend voor Nederland zou dit op een besparing van een kwart miljoen euro neerkomen. Behalve al deze besparingen levert het natuurlijk ook een betere kwaliteit van leven op voor de mensen. Volgens de schrijver van het artikel is er dus nog veel te besparen door aan preventie te gaan werken.

Wilt u meer weten, weten waar Wolfgang Diekstra deze informatie gevonden heeft of zelf aan de slag? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl.

Nieuw: Huisartsenpraktijk Kolthoff-de Kade

De praktijk van huisarts H. Douma is per 1 april overgenomen door huisarts G.M. Kolthoff. De praktijk zal voortgezet worden op de huidige locatie onder de nieuwe naam:
Huisartsenpraktijk Kolthoff – de Kade
Medisch Centrum Buitenhove
J.H. Knoopstraat 6 d, eerste etage
8933 GS Leeuwarden
058 – 212 25 82
Voor u als patiënt verandert er weinig. De bereikbaarheid van de praktijk blijft ongewijzigd. U wordt op het spreekuur gezien door enthousiaste huisartsen, waarbij we streven naar twee vaste gezichten voor u. Huisarts Kolthoff zal met name op de achtergrond werkzaam zijn in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie in de patiëntenbrief of op deze website.

Internationale dag van de coeliakie

Elk jaar is op 16 mei de internationale dag van de coeliakie. De NCV (Nederlandse Coeliakie Vereniging) heeft dit jaar als thema “Zorgeloos (glutenvrij) uit eten”.

De NCV heeft een animatiefilmpje gemaakt zie: https://www.glutenvrij.nl/actueel/nieuwsartikel/559 met uitleg over het ziektebeeld en de noodzaak van een coeliakiepatiënt om niet met gluten in aanraking te komen. Omdat het glutenvrij dieet een populair gezondheidsdieet is geworden, is het voor mensen met coeliakie steeds moeilijker om uit te leggen hoe ingewikkeld het dieet in de praktijk is. Want mensen die vanuit eigen keuze – en zonder een diagnose – glutenvrij gaan eten doen dat vaak maar tijdelijk of gedurende een aantal maaltijden per dag. Mensen met echt coeliakie of gediagnosticeerde glutensensitiviteit (non-celiac glutensensitivity) zouden daar behoorlijk ziek van kunnen worden.

Bij coeliakie raakt de dunne darmwand beschadigd als deze in aanraking komt met gluten. Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, gerst, spelt, kamut en in de meeste haver. Het zit ook in producten die van deze granen zijn gemaakt. Denk aan brood, crackers, pizza, pasta, paneermeel, koek, cake en taart. Gluten zit ook verstopt in producten waar je het niet direct in verwacht. Bijvoorbeeld in de ingrediënten van soepen (bindmiddel, vermicelli of vlees), in sauzen, sommige snoepjes, ijssoorten en bier. Voedsel met gluten zorgt bij mensen met coeliakie voor een beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. Daardoor kan de darm zijn werk niet goed doen. Wie coeliakie heeft, moet een glutenvrij dieet volgen. Niet voor even, maar levenslang. Dat komt heel precies. Eet je toch gluten, al is het maar een heel klein beetje, dan beschadigt de dunne darm onmiddellijk. Door het eten van glutenvrije voeding herstellen de darmen en kunnen ze weer voldoende voedingsstoffen opnemen.

In het glutenvrije dieet ontbreken echter de graanproducten die veel voedingsvezels, ijzer, vitamine B1 en foliumzuur bevatten. Ook jodium en calcium zijn een punt van aandacht. Of dit dieet dan ook gezonder is, zoals sommigen denken, valt dus te betwijfelen. U moet het alleen gebruiken als het noodzakelijk is. Men denkt wel dat meer mensen met coeliakie rondlopen dan dat zij zelf weten. Naar schatting heeft 1% van de bevolking coeliakie. Soms geeft coeliakie klachten, zoals buikpijn, verstopping of juist diarree, gewichtsverlies en vermoeidheid. Maar soms wordt het bij toeval ontdekt als iemand bijvoorbeeld steeds een ijzertekort heeft en er verder onderzoek plaatsvindt. De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) heeft een zogenaamde “zelftest” ontwikkelt.

Via www.deglutentest.nl komt u bij de test terecht. Als u na de test twijfelt of u coeliakie heeft, moet u naar uw huisarts gaan voor verder onderzoek. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl. Libra is gevestigd in Buitenhove op maandag, dinsdag en donderdag.

Supermarktrondleidingen 2017

Een gezonde leefstijl is voor mensen met hart- en vaatziekten en diabetes extra belangrijk. Dit is te bereiken door voldoende te bewegen en gezond te eten. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk leert dat het niet eenvoudig is om het bestaande leefpatroon te veranderen. Iedereen weet wel dat een gezonde leefstijl een positief effect heeft op de gezondheid en het algehele welbevinden. Maar er is blijkbaar meer voor nodig om dit ook daadwerkelijk te gaan doen en vol te houden. Bijvoorbeeld voldoende kennis over (on)gezonde voeding en hoe u dit kunt toepassen bij het boodschappen doen. Tijdens de gratis supermarktrondleiding leert u waar u tijdens het boodschappen doen op kunt letten om gezonde voeding te kopen. U krijgt uitleg over hoe u etiketten moet lezen en hoe gezond (?) bepaalde ‘light’ producten echt zijn. Klik hier voor de brochure!

Aanmelden of meer informatie kan via klasina@libra-dieetadvisering.nl of 06-83109873.

Wijzigingen

Sinds enkele weken heeft huisartsenpraktijk Douma haar intrede gedaan in medisch centrum Buitenhove. Deze praktijk wordt tijdelijk waargenomen door huisartsen. Hierdoor kunnen de huisartsen inmedisch centrum Buitenhove elkaar tijdens vervanging makkelijker waarnemen en hoeven patienten niet naar een andere praktijklocatie. Ook zijn de lijnen korter en kan er meer samenwerking plaatsvinden.

Door de komst van praktijk Douma zijn enkele praktijken elders in het gebouw gehuisvest. Logopediepraktijk Buitenhove heeft plaats gemaakt en houdt nu praktijk op de tweede etage. Huidpraktijk de Bruyn heeft het medisch centrum helaas verlaten, maar houdt desalniettemin nog altijd praktijk op de hoofdvestiging in Hardegarijp. Voetencentrum Wender heeft nu spreekuur in de gang van de fysiotherapie op de eerste etage.

Als disciplines met elkaar doen we er alles aan om u zo vlot mogelijk (opnieuw) wegwijs binnen ons centrum te maken. Binnenkort zult u dit ook aan de bewegwijzeringborden merken

Medisch centrum Buitenhove, voor wie gezond wil worden en blijven!

De diëtist bij de behandeling van diabetes type 2

Heeft de diëtist een centrale rol bij de behandeling van type 2 diabetes? Dit was de openingsvraag van de dagvoorzitter bij de opening van het symposium “De centrale rol van de diëtist bij de behandeling van type 2 diabetes”. Helaas gingen in de zaal slechts een paar handen omhoog. De diëtist heeft die rol dus nog niet…

Gelukkig vindt Hanno Pijl, internist en diabetoloog bij het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) dat wij die rol wel moeten vervullen. “De meerderheid van de patiënten met diabetes mellitus type 2 kunnen hun ziekte omkeren door anders eten en een gezondere leefstijl.” Pijl bekijkt de toename van diabetes type 2 vanuit een evolutionair oogpunt. Onze hersenen zijn in verhouding groot en hebben veel glucose nodig. We halen glucose uit koolhydraten. Vanuit de evolutie zijn we relatief insulineresistent geworden, om zo glucose snel door de hersenen te kunnen laten opnemen. Insulineresistentie betekent dat onze lichaamscellen de insuline niet goed herkennen en meer insuline nodig hebben om het glucose uit het bloed op te nemen. Als onze lichaamscellen het glucose uit het bloed opnemen, hebben onze hersenen er dus minder van. Dat was in de oertijd ongewenst, omdat wij toen weinig koolhydraten aten. Hierdoor ging het beschikbare glucose dus naar de hersenen. Dat was indertijd een voordeel. Maar in de huidige tijd, waarin we veel suikers eten, is deze insulineresistentie niet handig. Het bloedglucose wordt zo hoog dat wij er te hoge glucosewaarden van krijgen. Daarbij worden bij vetopslag door de vetcellen hormonen aangemaakt die de insulineresistentie bevorderen. Zo raken wij steeds meer uit balans. “Onze voeding bevat teveel koolhydraten en te weinig vetten”, zegt Pijl. “Wie vetten eet, krijgt geen stijging van het glucosegehalte en insuline.

Het is echt een misverstand dat je van vet eten dik wordt.” Pijl beveelt zijn patiënten in het LUMC een voeding aan met een beperkte hoeveelheid koolhydraten, geen snelle suikers, groenten en een ruime hoeveelheid vet in de vorm van noten, vette vis en olijfolie. Ook volle zuivel hoort in zijn adviezen, met name de gefermenteerde zuivel zoals yoghurt en kwark. “Er is steeds meer bewijs dat we niet bang hoeven te zijn voor verzadigd vet”, zegt Pijl. “Wat wél blijft staan is dat onverzadigde vetzuren de beste keuze zijn”. Henk Bilo, internist in Zwolle, hield een prikkelend betoog over de behandeling van diabetes type 2 door de diëtist. Hij benadrukte dat diabetes type 2 veel meer voorkomt bij mensen met een laag opleidingsniveau en minder inkomen en dat de diëtist de advisering daarop moet aanpassen. De diëtist kan de adviezen aanpassen aan de cultuur, opleiding en het budget. Ook neemt zij de patiënten mee naar een goedkope supermarkt voor praktische adviezen. Marcel Temminghoff van marktonderzoeksbureau GfK presenteerde de resultaten van een studie onder 578 mensen met diabetes type 2. Opmerkelijk is dat 87% van de patiënten zegt dat ze een voedingsadvies hebben gekregen, maar slechts de helft daarvan kreeg dat van de diëtist. Het zou mooi zijn als diëtisten een minder vrijblijvende plek hebben in de ketenzorg voor mensen met diabetes type 2. Slechts 34% van de onderzochte diabeten zegt een dieet te volgen. En dat is, gezien bovenstaande, een ongewenste situatie. Met voedingsaanpassingen valt veel te winnen.

De diëtist maakt een advies op maat, die afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810. Ook gevestigd in medisch centrum Buitenhove

logovlak

Aanpak patiënten met chronische pijn

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een op de vijf Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Dit is pijn waarvoor geen duidelijke lichamelijk beschadiging als oorzaak kan worden aangewezen en die minimaal drie maanden bestaat. Denk hier aan fibromyalgie, prikkelbare darm syndroom, nekklachten, rugklachten en hoofdpijn. Chronische pijn is een van grootste en duurste problemen binnen de gezondheidszorg, maar is vooral voor patiënten zelf een zeer vervelende aandoening. Nauwe samenwerking tussen behandelaars en vroege interventie is hierbij van belang. Meer weten? Klik hier.

Binnen medisch centrum Buitenhove heeft zich een team gevormd die zich bezig houdt met een individuele totaalaanpak van patiënten met chronische pijn.
Dit team bestaat uit een huisarts(en), psycholoog en (psychosomatisch) fysiotherapeut die werkzaam zijn in medisch centrum Buitenhove.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze totaalaanpak, meld dit dan bij uw huisarts. Klik voor meer informatie hier.

Medisch centrum Buitenhove, voor wie gezond wil blijven en worden!

logotranscare-2

 

 

 

 

 

Diabetes type 2? Doe dan mee!

Diabetes Type 2 is tot 80% van de gevallen omkeerbaar. Je hoeft dan niet minder, maar ánders te eten. Veelal smaakvoller.

Bekijk op de website welke programma’s er zijn en wat dit voor u kan betekenen.

De huisartsen en diëtisten van Libra Dieetadvisering gevestigd in medisch centrum Buitenhove onderstrepen dit project. Zij zijn van mening dat de rol van voeding van grote invloed is op uw gezondheid!

Medisch centrum Buitenhove, voor wie gezond wil blijven en worden!

advertentie-l-courant