Apotheek Buitenhove

Apotheek Buitenhove biedt verregaande service en persoonlijk advies.

Privacy

Uw gegevens

Alle medewerkers van apotheek Buitenhove gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Wij vallen onder het medisch beroepsgeheim. We overleggen alléén met uw artsen en de nachtdienstapotheek over uw medische gegevens voor zover dat nodig is voor uw behandeling. Zonder uw voorafgaande toestemming zullen we niet met anderen over uw medische gegevens spreken. Meer weten over de privacyregels? Zie onze folder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.