Huisartsenpraktijk Groenveld

Ga voor actuele informatie naar: www.huisartsenpraktijkgroenveld.nl

Huisartsenpraktijk Groenveld

Ga voor actuele informatie naar onze website.

Huisartsenpraktijk Groenveld is gevestigd in:

Medisch Centrum Buitenhove
J.H. Knoopstraat 6d, eerste etage
8933 GS Leeuwarden

Neemt u plaats in de wachtruimte op de eerste etage,  indien u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden bij de balie. Er is een lift.

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur kunt u bellen met 058-2122 582 en u krijgt dan een keuzemenu.

Bij SPOED
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.
Onze bereikbaarheid bij spoed: 058-2122 582, optie 1

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112
’s Avonds en ’s nachts (tussen 17.00 – 08.00 uur) en in het weekend kunt u terecht bij de Dokterswacht Friesland.