Dick de Roest

Wie ben je?

Als Dick de Roest ben ik geboren in Steenwijk en heb na de middelbare school in Leeuwarden Fysiotherapie gestudeerd. Ruim 35 jaar ben ik actief met mijn vak bezig geweest in onze praktijk “Fysiofriso” en werkte voornamelijk in twee verzorgingshuizen. M.i.v. 1 januari 2015 heb ik een punt gezet achter het werken als Fysiotherapeut, maar ben ik nog wel mede maat van onze maatschap. Het contact met de m.n. oudere cliënten mis ik nog elke dag, maar ik weet dat mijn nieuwe jongere collega’s het werk prima voortzetten. Binnen onze praktijk ben ik nu “manusje van alles”, o.a. verzorg ik de administratie, begeleid daar waar nodig de jonge collega’s, ja, doe alles wat op mijn pad komt.

Wat doe je binnen Buitenhove?

Samen met enkele huisartsen, de apotheker en mijn collega’s heb ik de hele totstandkoming van Buitenhove meegemaakt. Heel veel vergaderingen en inspanningen verder vind ik dat er een centrum staat waar we nu met z’n allen “U” tegen kunnen zeggen. Nu houd ik me bezig met het beheer van het gebouw en draag mijn steentje bij aan de samenwerking van de vele disciplines die in Buitenhove werkzaam zijn.

Vertel eens een leuke anekdote.

Heel regelmatig schieten mij leuke verhalen en voorvallen te binnen die ik in de ruim 35 jaar heb gehoord of meegemaakt. Vooral de oudere cliënten kunnen zoveel vertellen en zo verrassend uit de hoek komen. Zo was er, in het begin van mijn carrière, een man met erg zwakke rug- en buikspieren. In het behandelplan werd o.a. opgenomen dat wij zijn spier-korset  zouden verbeteren. Enkele maanden later nam deze meneer contact op met de praktijk met de vraag: “Wanneer is nu eindelijk mijn korset klaar?” Blijkbaar was ik niet duidelijk genoeg geweest of had hij alleen het woord “korset” gehoord.

Martine de Jong

Wie ben je?

Ik ben Martine de Jong. Eigenschappen die anderen hebben genoemd om mij te omschrijven zijn: geduldig, vriendelijk, behulpzaam en rustig. Goed naar anderen luisteren en proberen om de ander goed te begrijpen vind ik belangrijk. Op deze manier kun je, naar mijn idee, iemand het beste helpen en adviseren. Dit probeer ik zowel privé als in mijn werk toe te passen.

Wat doe je binnen Buitenhove?

Binnen de praktijk FysioFriso (www.fysiofriso.nl) ben ik Oefentherapeut Cesar. Oefentherapie is een therapievorm die veelal werkt vanuit veelvoorkomende situaties uit het dagelijks leven. Zoals werk, hobby, huishouden, persoonlijke verzorging. Bewustwording van je eigen lichaam, lichaamshouding en de signalen die je lichaam geeft speelt een grote rol binnen de therapie. Je leert daardoor waar je grenzen liggen en wat jouw lichaam wel en niet aankan.

Als oefentherapeut ben ik oa verbonden aan het Neurologie Netwerk Fysiotherapeuten en het Netwerk Chronisch Pijn oefentherapie. Bij beide doelgroepen speelt de bewustwording van de mogelijkheden van het eigen lichaam en het leren hierbinnen zo optimaal mogelijk te handelen een grote rol.

Vertel eens een leuke anekdote.

Een mooi moment bij het behandelen is, als het punt bereikt wordt dat ze inzien dat ze meer kunnen bereiken dan wat ze hadden verwacht. Door bewustwording van signalen van het lichaam, het uitvoeren van oefeningen (die gemakkelijk thuis uitgevoerd kunnen worden), toepassing van houdingscorrecties en verdelen van belasting kunnen ze meer grip op het lichaam krijgen. Hierdoor leren ze meer te kijken in de mogelijkheden van het lichaam. Waardoor ze beter kunnen functioneren in het dagelijks leven. Het is een fijn gevoel wanneer iemand tevreden en met nieuwe inzichten de praktijk verlaat.

Riemke Plantenga

Wie ben je?

Mijn naam is Riemke Plantenga (1985) en ben in 2007 afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen als logopediste. De afgelopen jaren heb ik met name ervaring opgedaan in de vrije vestiging. Daarnaast heb ik ook gewerkt in het onderwijs en ziekenhuis/verpleeghuis. Als logopediste heb ik dus ervaring in het onderzoeken en behandelen van allerlei logopedische stoornissen, maar leer ik elke dag weer bij. Geen behandeling is hetzelfde en daar op in te spelen is altijd weer een enorme uitdaging.

Wat doe je?

Mijn werk als logopedist is dus elke dag weer anders. Ik vind de diversiteit tussen de verschillende stoornissen erg leuk, maar ook het werken met verschillende leeftijden (zowel kinderen als volwassenen) spreekt mij aan! Samen werken aan de hulpvraag staat daarbij voorop. Ouders als co-therapeut, maar ook derden zoals leerkrachten en andere (medische) betrokkenen zijn erg belangrijk in het behandeltraject. Doordat we praktijk houden in Medisch Centrum Buitenhove wordt deze samenwerking ook gestimuleerd, is er de mogelijkheid om projectmatig te werken en indien mogelijk kunnen consulten gecombineerd worden. Er zijn korte lijnen en de cliënt weet waar welke zorg wordt geboden.

Vertel eens een leuke anekdote.

In mijn werk als logopediste heb ik natuurlijk vaak met communicatieproblemen te maken. Dat zorgt dat natuurlijk voor de nodige misverstanden. Denk aan kinderen die bepaalde letters anders uitspreken en daardoor woorden met andere betekenissen uitspreken. Een klassiek voorbeeld is als kinderen de letter T i.p.v. een K zeggen en dus ’toetje’ zeggen, maar ‘koekje’ bedoelen. Deze spraakverwarring kan natuurlijk grappig uitpakken, vooral als kinderen ook nog laten merken het op juiste manier te zeggen, maar het kan ook frustreren. Het kind wordt niet begrepen en krijgt een toetje i.p.v. een koekje. Als de spraaktstoornis zich beperkt tot een letter dan is het voor een ander nog vaak te begrijpen, maar worden er meer klanken verkeerd uitgesproken, kunnen er gedragsproblemen ontstaan… DAAROM logopedie!