Geriatrisch fysiotherapeut

Binnen de praktijk van FYSIOFRISO is sinds kort Ingrid Kik-Jansen werkzaam als geriatrisch fysiotherapeut. Zij is de opvolgster van Dick de Roest en zal met name werken in de verzorgingscentra Het Nieuwe Hoek en Greunshiem, maar komt ook voor behandeling in de thuissituatie. Dick is en blijft anders binnen de praktijk werkzaam.

Ingrid heeft na haar opleiding tot verpleegkundige de studie Fysiotherapie opgepakt en voelde zich het meest thuis in het behandelen van de “oudere cliënt”.  Op dit moment volgt ze de opleiding tot Master in Geriatriefysiotherapie en hoopt hierin in juni af te studeren.

De Geriatriefysiotherapie richt zich op het dagelijks bewegen van de cliënt en streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en deelname in de samenleving.

Ingrid