Toename hart- en vaatziekten

In 2040 zal het aantal mensen met een hartinfarct, beroerte of hartfalen in Nederland zijn gestegen tot 1,4 miljoen. Dat zijn er ruim een half miljoen meer dan nu. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM in opdracht van de Hartstichting.

Veel meer mensen krijgen de komende jaren te maken met hartproblemen. De stijging komt deels door de vergrijzing, maar ook door een ongezonde leefstijl, zoals roken, te weinig bewegen en overgewicht.

U vindt meer informatie over het risico op hart- en vaatziekten, en adviezen voor een gezonde leefstijl.

Bron: RIVM, Hartstichting, Nederlands Huisartsen Genootschap, 10 december 2015