Op naar de 40.00 handtekeningen!!

Bewezen is al dat een eigen risico niet helpt in het beheersen van kosten! Teken daarom! HRMO-logo-368x90

De huisartsenzorg staat bekend om haar laagdrempeligheid en uitstekende kwaliteit tegen relatief lage kosten. Huisartsen bieden duurzame zorg, op basis van vertrouwen, professionaliteit en het principe “samenhang door samenwerking”. Met als doel optimale zorg, in samenspraak met de patiënt. Waarbij de patiënt als persoon meer is dan zijn ziekte.

Vanuit deze visie nemen huisartsen maatschappelijke én medische verantwoordelijkheid. Ze werken mee aan belangrijke verbeteringen in de zorg, werken mee aan het verder terugbrengen van medische kosten en passen de praktijkvoering aan op het overnemen van taken van de tweedelijns zorg. Maar nu zien huisartsen dat al die positieve ontwikkelingen teniet gedaan worden. Het zorgstelsel in de eerste lijn is ernstig aan het ontsporen.

Lees hier verder.. en teken dus het manifest!

A Psychische nood - wachttijd 1 jaar - Teken Petitie Het Roer Moet OM