De diëtist klimt weer in de pen: Besparen

Dit weekend las ik een interessant artikel waarin, in het kader van de nieuwe kabinetsformatie, de verplichte eigen bijdrage in de zorg werd besproken. In het artikel stond letterlijk “Kibbelen over een verplicht eigen risico heeft immers niets te maken met gezondheidszorg. Die bijdrage is niet meer dan een soort noodrem om te voorkomen dat het hele systeem ontspoort door een overvloed van vraag naar zorg. Het ontmoedigen van die vraag is geen echte oplossing en schuift de problemen vooral voor zich uit. Het helpen verminderen van de behoefte aan zorg, door ziektepreventie, kan daarentegen wel een duurzame oplossing zijn”. En vervolgens gaf de schrijver, Wolfgang Diekstra, een scala aan voorbeelden die ik graag met u wil delen.

Onderzoeken laten zien dat ouderen die een bewegingsprogramma volgen, minder gebruik maken van zorg en tot 20% minder zorgkosten maken. Oudere vrouwen die veel gezonde voeding gebruiken, krijgen minder snel lichamelijke klachten en kunnen langer zelfstandig blijven wonen. Uit een recent onderzoek blijkt dat 45% van de ruim 700.000 sterfgevallen aan hart- en vaatziekten, een beroerte of type 2 diabetes in de Verenigde Staten het gevolg was van een slecht voedingspatroon. De oorzaak werd gevonden in te zout eten, rood vlees eten en/of frisdranken met suiker drinken en daarbij te weinig groenten, fruit, noten, vis en volkorenproducten gebruiken. Een ander recent onderzoek laat zien dat overgewicht bij vrouwen van middelbare leeftijd aanzienlijke zorgkosten met zich meebrengt. Elke 2 kg/m2 toename van de BMI gaat gepaard met een stijging van de kosten van een ziekenhuisopname met gemiddeld 7,4%. De BMI is een maat voor overgewicht en wordt berekend door het gewicht in kilo’s te delen door de lengte in het kwadraat (lengte x lengte) in meters. Een gezond gewicht zit tussen de 18,5 en 25 kg/m2. Het artikel ging verder met de opsomming van nog meer leefstijl gerelateerde verbeteringen die de zorgkosten laten dalen. Ik werd bij het lezen ervan steeds wat vrolijker, omdat wij diëtisten, daar heel goed bij kunnen helpen. Het ziekenhuisverblijf van patiënten die een open hart operatie hebben ondergaan, kan worden bekort door suppletie van omega-3 vetzuren in de periode voorafgaand aan de operatie. Als je alle 55-plussers dagelijks 1 gram omega-3 verzuren uit vis zou geven, levert dat een jaarlijkse besparing op van 257 miljoen euro per jaar door minder ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten. Dit is na aftrek van de kosten voor suppetie. Door zwangere vrouwen vanaf een half jaar voor de geboorte van hun kind dagelijks 600 mg DHA (een van de visvetzuren) te geven, neemt het aantal vroeggeboorten en ziekenhuisopnames in het eerste jaar na de geboorte aanzienlijk af. Een netto besparing van bijna 1500 dollar per moeder en pasgeboren kind. Omgerekend voor Nederland zou dit op een besparing van een kwart miljoen euro neerkomen. Behalve al deze besparingen levert het natuurlijk ook een betere kwaliteit van leven op voor de mensen. Volgens de schrijver van het artikel is er dus nog veel te besparen door aan preventie te gaan werken.

Wilt u meer weten, weten waar Wolfgang Diekstra deze informatie gevonden heeft of zelf aan de slag? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl.