Bouwwerkzaamheden

Beste omwonende, cliënt, medewerker van medisch centrum Buitenhove, beste lezer,

Op maandag 4 september gaat de bouw beginnen van enige uitbreiding van Medisch centrum Buitenhove. Op de bovenste verdieping komen er spreekkamers en een wachtkamer bij. Dat is noodzakelijk omdat de praktijk van dr. Douma, nu huisartsenpraktijk de Kade geheten, van de Emmakade is verhuisd naar ons medisch centrum. Als alles goed verloopt is de bouw eind november afgerond.

In de maand september zal een deel van het parkeerterrein gebruikt worden voor steigers en voor bouwapparatuur. Bovendien staat er vanaf maandag 18 september enkele dagen een grote hijskraan om spullen op het dak te zetten. Dan is het er extra krap. Het parkeerterrein kan in die periode maar beperkt gebruikt worden.

MOD ’t Hofke van Jeugdhulp Friesland en het achterliggende gebied van de Portmarge blijven over de weg natuurlijk bereikbaar, maar er zal op de toegangsweg door de bouwactiviteit en de vrachtauto’s wel eens oponthoud voorkomen. Enige parkeerdruk in de wijk en ook enige overlast van vrachtauto’s is helaas onvermijdelijk in de periode van 4 september tot half oktober. Daarna wordt het snel weer beter.

Daarover wilden we u hierbij graag even informeren.

Met vriendelijke groet,

J. Boiten, apotheker

mede namens de andere praktijken.

PS: mocht u zorgen of klachten over de situatie willen uiten, dan kunt u terecht per email: info@apotheekbuitenhove.nl of aan de balie van de apotheek bij onze medewerkers