Praktijken starten langzaam weer op

De praktijken binnen Buitenhove starten langzaam op. Elke praktijk pakt dit anders aan en daarom verzoeken wij u ook zoveel mogelijk de individuele websites te raadplegen. Toch willen wij u langs deze weg op de hoogte brengen van de algemene regels en richtlijnen.

Afspraken / behandelingen in het gezondheidscentrum kunnen plaatsvinden onder strikte richtlijnen:

* NIET komen bij Covid 19 verdachte klachten (griep, koorts, geur / smaakverlies, diarree) bij jezelf of iemand in het huishouden

* Behandelingen vinden 1 op 1 (individueel) plaats.

* Kom op tijd en niet meer dan 5 minuten van tevoren

* Kom bij voorkeur alleen of een ouder/verzorger met kind(eren).

* Toilet is alleen op verzoek te gebruiken

* Momenteel heeft elke praktijk een aparte aangegeven wachtkamer waar hooguit 3 wachtende kunnen plaatsnemen.

* Handen wassen met water en zeep voor en na de behandeling, dit kan in de wachtkamer of in betreffende behandelkamer

* Persoonlijke beschermingsmiddelen worden door de therapeut of cliënt gebruikt indien noodzakelijk of gewenst

* Gebruikte materialen worden indien nodig gereinigd na gebruik.

* Het aantal gelijktijdig aanwezige cliënten wordt gemaximeerd.

Algemene Covid 19 regels:

* Houd 1.5 m afstand. Binnen en buiten Buitenhove, dus ook in de wachtkamer, lift, fietsenstalling, etc.

* NIET komen bij Covid 19 verdachte klachten (griep, koorts, geur / smaakverlies, diarree) bij jezelf of iemand in het huishouden.

* Niezen in elleboog, gebruik papieren zakdoeken

Met deze richtlijnen hopen we de paramedische zorg geleidelijk weer op te starten. Van belang is dat we het doen op een veilige en verantwoorde manier waarbij we zorgen voor een veilige (werk-)omgeving voor de therapeut en de cliënt.