De Dieetcoach

Afgelopen zaterdag, 19 september, was het de dag van de diëtist. Onze beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft een persbericht gemaakt om de mogelijkheden van de diëtist meer onder de aandacht te brengen. Dit doet mij denken aan een voorlichting die ik vorig jaar gaf aan huisartsen op één van mijn locaties. Na afloop gaven de huisartsen aan geen idee te hebben van alle ziektebeelden waarbij voeding een rol speelt…

Ook de NVD gaf ik het persbericht aan dat er vaker aan voeding moet worden gedacht. Helaas staat het persbericht vol moeilijk leesbare termen, waardoor ik verwacht dat het de mensen niet aan zal spreken om het te lezen. Hieronder volgt een, hoop ik, beter leesbare samenvatting. Bianca Rootsaert, directeur van de NVD zegt in het persbericht: “Ondanks dat er steeds meer medische richtlijnen en zorgpaden komen die het belang van voeding voor de gezondheid en goed herstel ondersteunen, zien we dat het nog lang niet overal optimaal wordt ingezet of uitgevoerd. Er wordt nog te vaak gekozen voor alleen medicatie of een medische behandeling. Voeding is een onmisbare schakel in de gezondheidszorg. En dan niet alleen bij preventie, het voorkomen dat er zorg nodig is, maar ook bij de behandeling en herstel. Ook de kwaliteit van leven verbetert door een goede voedingstoestand. De grootste uitdaging voor de komende jaren is het inzetten van andere en goedkopere zorg om zwaardere zorg te vervangen of te vermijden.

De inzet van een diëtist is ondersteunend en in sommige gevallen zelfs vervangend of preventief. De diëtist gaat niet alleen over voeding, maar juist ook over de ingewikkelde relatie tussen voeding en mens, die voor ieder mens uniek is. Het gaat om veel meer dan alleen maar gezond eten of een voedingstip hier en daar. Meer aandacht voor een optimale voedingstoestand van mensen levert naast gezondheidswinst en kwaliteit van leven, ook enorme besparingen van de zorgkosten op.” De NVD heeft alle (internationale) medische richtlijnen en zorgpaden waarin wordt verwezen naar voeding, voedingsrichtlijnen en dieetadviezen geïnventariseerd en bij elkaar gebracht. Rootsaert: “Het goede nieuws is dat het belang en effect van voeding op de gezondheid van mensen breed wordt gedeeld en ook in steeds meer medische richtlijnen terugkomt. Tegelijkertijd constateren we dat het in de praktijk lastig is om hier genoeg opvolging aan te geven. De patiënt wil graag een snelle oplossing en artsen hebben in de regel vaak te weinig tijd, kennis en ervaring om uitgebreid bij het belang van voeding stil te staan. Mede daardoor blijft de verwijzing naar de diëtist achter bij wat op grond van de richtlijnen zou moeten worden verondersteld. In het Nationale Preventieakkoord is voeding één van de belangrijke pijlers en ook in de miljoenennota wordt het belang van preventie nogmaals onderstreept. Maar in de reguliere zorg zijn we nog lang niet zo ver. Artsen weten ons onvoldoende te vinden en de kennis over de impact van voeding en diëtetiek ontbreekt. We moeten er als diëtisten voor zorgen onmisbaar te worden in elk behandelplan, in het belang van een gezonder Nederland. Voeding speelt een onmisbare rol in preventie, maar ook binnen de behandeling en sneller herstel van een groot aantal medische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan ziekten als kanker, COPD, diabetes en apneu. Bij ondervoeding, die bij 1 op de 5 ouderen optreedt, is het zelfs van levensbelang. Het is onbegrijpelijk dat we in een land als Nederland ondervoeding bij ouderen niet hoog op de agenda hebben staan”. Ik kan mij alleen maar aansluiten bij de mening van de NVD. Vaak hebben mensen al tig onderzoeken doorlopen voordat iemand aan de rol van voeding denkt, zoals bijvoorbeeld bij maagdarmklachten. Of mensen krijgen (veel) medicatie terwijl er met voeding een veel groter effect te behalen is. Denk bijvoorbeeld aan hoge bloedsuikers bij diabetes of het verlagen van een te hoog cholesterol. Op de een of andere manier wordt aan de rol van voeding voorbij gegaan, terwijl er veel winst mee te behalen is. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Leonie van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-83109873.