De dieetcoach schrijft

Hoopgevend Fins project bij het verlagen van overgewicht bij kinderen

In West-Finland is het zogenaamde Seinäjoki Project een succesvol project gebleken. Het programma is 7 jaar geleden gestart in Seinäjoki, een stad met 60.000 inwoners. Bij de start had 17% van de kinderen van 5 jaar overgewicht. Nu is dat nog maar 10%.

Het programma bestaat uit een combinatie van maatregelen. Om te beginnen met ‘neuvola’, dit is een uitgebreid voorlichtingsprogramma voor zwangere vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van een moeder die te zwaar is, zelf ook vaak te zwaar zijn. Daarbij zijn deze kinderen als ze ouder worden vatbaar voor het krijgen van diabetes, ontstekingsprocessen en hart- en vaatziekten. In Nederland is hier, mijns inziens, nog te weinig aandacht voor. In het Finse project werken verpleegkundigen en soms ook een schoolarts op de scholen. Zij hebben een signalerende rol. Ook geven de Finse scholen nu veel meer sportlessen voor schoolkinderen en ook tijdens gewone vakken wordt bewogen. De Finse kinderen spelen vaker buiten en jonge kinderen krijgen gezonde suikervrije maaltijden op de kinderopvang. Bij de oudere kinderen was het gewichtsverlies minder spectaculair, maar dat is logisch gezien de relatieve korte tijd van de interventie. Dit project is tot stand gekomen zonder overheidssubsidies.

Er is ‘gewoon’ sprake van goede samenwerking tussen instanties die er al waren (consultatiebureaus, scholen, etc.) en een gezamenlijk streven: de Finse jeugd opvoeden tot gezonde volwassenen. In Nederland zijn er ook wel initiatieven in deze richting, maar helaas worden onze kinderen nog niet voldoende gestimuleerd om te bewegen op school. De vakleerkracht gymnastiek is jaren geleden al weg bezuinigd! Kinderen zitten vaak voor een beeldscherm (televisie en internet) en zien hier ook veel reclames over voedsel. Vooral jonge kinderen geloven de reclames dat snacks en gesuikerde drankjes hen stoer en sterk maken. Veel ouders weten niet dat hun kinderen door gratis computerspelletjes met (verborgen) reclameboodschappen worden beïnvloed. Tegenwoordig bepalen de kinderen ook vaak wat er op tafel komt. Zij herkennen de producten uit de reclame in de supermarkt en proberen zo hun moeder/vader over te halen dit mee te nemen. Eigenlijk nemen de voedingsmiddelenproducenten zo een belangrijke rol in bij het maken van keuzes van wat er door de kinderen gegeten wordt. Zogenaamd gezonde snacks, zoals schoolkoekjes en dipjes met smeerkaas, gaan mee naar school als tussendoortje. Bijna alle kinderen hebben limonade of pakjes met (gezoete) dranken mee naar school en krijgen zo ongemerkt heel wat overtollige kcal binnen. Waarbij de drankjes natuurlijk niet verzadigend werken! Alles op de voedingsmiddelenindustrie schuiven is natuurlijk ook niet eerlijk. Toen ik laatst terugvloog van mijn vakantiebestemming, om 07.00 uur in de ochtend, zaten de kinderen achter mij al aan de M&M’s. Toen het karretje met koffie, thee en snacks langs kwam, wilden zij ook chips. Dit mocht van de moeder niet, want het was nog geen 10.00 uur. U begrijpt dat mijn mond van verbazing open viel! Ik nam nog maar een slokje van mijn water…

Wilt u meer weten of hulp bij voedingsadviezen voor uw kinderen? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810.